Przejdź do treści

Windykacja należności

Analiza sprawy: Dokładnie analizujemy sytuację Klienta, identyfikując rodzaj i źródło zaległości, co pozwala nam dostosować strategię windykacyjną.

Prowadzenie postępowań sądowych: W przypadku konieczności skierowania sprawy do sądu, zapewniamy kompleksową obsługę procesów sądowych, reprezentując Klienta na każdym etapie.

Negocjacje: Staramy się osiągnąć polubowne porozumienie, wykorzystując umiejętności negocjacyjne w celu zabezpieczenia interesów Klienta.

Elastyczność płatności: Rozumiemy, że sytuacje finansowe mogą być zróżnicowane. Oferujemy elastyczność w ustalaniu warunków płatności za nasze usługi, aby sprostać oczekiwaniom Klientów.

+48 602 385 978