Przejdź do treści

Prawo cywilne

Umowy cywilnoprawne: Opracowujemy, analizujemy i negocjujemy różnego rodzaju umowy cywilnoprawne, dbając o zabezpieczenie interesów naszych Klientów. Oferujemy pomoc w przygotowaniu umów najmu, dzierżawy, umów o dzieło, umów o roboty budowlane, umów zlecenia, umów o świadczenie usług i innych.

Odpowiedzialność cywilna: Pomagamy w sprawach dotyczących odpowiedzialności cywilnej, zarówno w przypadku szkód osobowych, jak i materialnych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Spory sądowe i pozasądowe: Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego, starając się osiągnąć korzystne rezultaty dla naszych Klientów. Jednocześnie promujemy rozwiązania pozasądowe, takie jak mediacje, mające na celu skuteczne i szybkie rozwiązanie sporów.

Prawo nieruchomości: Oferujemy kompleksową obsługę transakcji związanych z nieruchomościami, w tym doradztwo przy zakupie, sprzedaży, dzierżawie oraz problematykę związaną z prawami do nieruchomości, w tym postępowania o wpis do ksiąg wieczystych.

Prawo spadkowe: Pomagamy klientom w sprawach związanych z dziedziczeniem, reprezentując klientów w postępowaniach spadkowych i sprawach związanych z podziałem majątku.

+48 602 385 978