Przejdź do treści

Prawo gospodarcze i spółek handlowych

Zakładanie i rejestracja spółek: Pomagamy w zakładaniu i rejestracji firm, wspierając Klientów w wyborze odpowiedniej formy prawnej, przygotowując niezbędne dokumenty i prowadząc procesy rejestracyjne.

Prawo korporacyjne: Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z prawem spółek, w tym zmianami struktury własnościowej, sporami między wspólnikami oraz procesami związanymi z zarządzaniem korporacyjnym. Pomagamy przy prowadzeniu zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń akcjonariuszy, w tym poprzez redagowanie wymaganych uchwał i protokołów.

Umowy handlowe: Opracowujemy i analizujemy umowy handlowe, koncentrując się na zabezpieczeniu interesów naszych Klientów. Obejmuje to umowy dystrybucyjne, agencyjne, franczyzowe, a także umowy o współpracy biznesowej.

Prawo autorskie: Opracowujemy i analizujemy umowy związane z prawami autorskimi, w tym dotyczące przeniesienia majątkowych praw autorskich i umów licencyjnych. Wspieramy Klientów w sprawach dotyczących naruszeń praw autorskich i znaków towarowych. Doradzamy w zakresie zgodnego z prawem korzystania z utworów oraz eksploatowania utworów w Internecie.

Nieuczciwa konkurencja: Udzielamy porad prawnych dotyczących prowadzenia kampanii reklamowych, dbając o zgodność z przepisami prawa oraz unikanie działań, które mogą zostać uznane za nieuczciwą konkurencję. Reprezentujemy klientów w sprawach sądowych i pozasądowych związanych z praktykami nieuczciwej konkurencji, takimi jak wprowadzanie w błąd, naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa czy utrudnianie dostępu do rynku.

+48 602 385 978