Przejdź do treści

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Doradztwo pracodawcom: Oferujemy kompleksowe doradztwo pracodawcom w zakresie prawa pracy, wspierając w sporządzaniu umów o pracę, regulaminów pracy, a także przy kwestiach związanych ze zwolnieniami i reprezentacją przed sądami pracy.

Rozwiązywanie konfliktów pracowniczych: Pomagamy w rozwiązywaniu konfliktów i sporów na linii pracodawca-pracownik, zarówno w drodze mediacji, jak i w postępowaniach sądowych, chroniąc interesy naszych Klientów.

Optymalizacja umów pracy: Specjalizujemy się w analizie i optymalizacji umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, dbając o zgodność z obowiązującymi przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi: Świadczymy pomoc w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym przy sporządzaniu dokumentacji i reprezentowaniu klientów w sprawami przed ZUS.

Reprezentacja przed sądami pracy: Reprezentujemy klientów przed sądami pracy w sprawach związanych z rozwiązywaniem umów o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, mobbingiem, dyskryminacją, a także w sporach o odszkodowania.

+48 602 385 978