Przejdź do treści

Kredyty frankowe

Analiza umów kredytowych: Przeprowadzamy szczegółową analizę umów kredytowych, identyfikując ewentualne nieprawidłowości, klauzule abuzywne czy inne elementy, które mogą wpłynąć na sytuację finansową Klientów i kwestię unieważnienia umowy kredytowej.

Negocjacje z bankiem: Pomagamy Klientom w prowadzeniu negocjacji z bankiem w sprawie kredytów frankowych, starając się osiągnąć korzystne warunki, m.in. poprzez przewalutowanie kredytu poprzez korzystnym kursie.

Reprezentacja przed Sądami: W przypadku konieczności dochodzenia praw Klienta na drodze sądowej, reprezentujemy przed sądami, zajmując się sprawami związanymi z klauzulami abuzywnymi, dążąc do unieważnienia umów kredytów frankowych.

+48 602 385 978