Przejdź do treści

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Doradztwo przedsiębiorcom w kryzysie finansowym: Oferujemy profesjonalne doradztwo przedsiębiorcom w kryzysie finansowym, pomagając w identyfikacji możliwości restrukturyzacyjnych i opracowaniu strategii poprawy sytuacji finansowej.

Postępowania restrukturyzacyjne: Specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych, zarówno sądowych, jak i pozasądowych, w celu osiągnięcia porozumienia z wierzycielami i zachowania płynności finansowej.

Postępowania upadłościowe: Reprezentujemy Klientów w postępowaniach upadłościowych, zarówno jako wnioskodawcy, jak i wierzyciele, dbając o optymalne rozwiązania dla naszych Klientów.

Negocjacje z wierzycielami: Pomagamy w negocjacjach z wierzycielami w celu osiągnięcia ugody restrukturyzacyjnej, zmniejszenia zadłużenia lub uzyskania dogodnych warunków spłat.

Upadłość konsumencka: Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz reprezentujemy Klientów w trakcie trwania postępowania upadłościowego.

+48 602 385 978