Przejdź do treści

CO ZROBIĆ GDY DEWELOPER OPÓŹNIA SIĘ Z ODDANIEM MIESZKANIA?

Chyba każdy marzy o własnych czterech ścianach, związanej z tym swobodzie oraz poczuciu bezpieczeństwa. Bardzo popularne w ostatnich latach jest nabywanie mieszkań od deweloperów. Na początku wszystko wydaje się wspaniałe, nowoczesne osiedla, kolorowe prospekty, jasno określone terminy, po prostu pełen profesjonalizm.

Co jednak w sytuacji gdy deweloper opóźnia się z oddaniem wymarzonego mieszkania? Termin na odbiór dawno minął, kredyt trzeba już spłacać, do tego dochodzą koszty najmu innego lokalu, bo przecież gdzieś trzeba mieszkać…

W pierwszej kolejności przepisy ustawy deweloperskiej zapewniają możliwość odstąpienia od umowy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu. Wskutek tego rozwiązania deweloper zwróci zapłacone kwoty, ale nie otrzymamy wymarzonego mieszkania. Nie jest to zbyt korzystne rozwiązanie, szczególnie biorąc pod uwagę stale rosnące ceny nieruchomości.

Możliwe jest również żądanie odszkodowania na zasadach ogólnych. W tym przypadku musimy wykazać, że z powodu opóźnienia ponieśliśmy szkodę, np. konieczność dłuższego niż planowane wynajmowania innego mieszkania lub z powodu zwiększonych kosztów obsługi kredytu z powodu braku możliwości ustanowienia hipoteki. 

Bardzo często umowy deweloperskie zastrzegają jednak kary umowne na wypadek opóźnienia dewelopera, przez co dochodzenie roszczeń na zasadach ogólnych jest co do zasady niemożliwe.

Przykładowo, jeden z poznańskich deweloperów stosował w swojej umowie zapis, zgodnie z którym Deweloper miał zapłacić karę umowną w wysokości 0,05 % ceny mieszkania za każdy dzień opóźnienia. Przy pół roku opóźnienia daje to już blisko 10 % ceny mieszkania, czyli całkiem sporą kwotę.

Deweloper jednocześnie ograniczył w umowie możliwość dochodzenia kary umownej do maksymalnie 5 % ceny mieszkania. W związku z tym realna odpowiedzialność Dewelopera istniała za 3 miesiące opóźnienia, a po tym okresie w zasadzie Deweloper pozostawał bezkarny, niezależnie od tego czy opóźnił się o kolejny rok lub jeszcze dłuższy okres.

Na szczęście w tym przypadku sprawnie zadziałał wymiar sprawiedliwości, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał bowiem takie zapisy umowne za niedozwolne, a Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał w mocy decyzję Prezesa UOKiK. Powoduje to, że konsumenci mogą dochodzić od Dewelopera zapłaty kary umownej bez górnego limitu, a zatem przy długoterminowych opóźnieniach może to prowadzić do obowiązku zapłaty przez Dewelopera kwot stanowiących nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt procent ceny mieszkania!

Jeżeli zatem Twój deweloper opóźnia się z oddaniem wymarzonego mieszkania, to pamiętaj o przysługujących Ci roszczeniach. Zapraszamy do kontaktu, z chęcią pomożemy w sprawie!

E-mail: kancelaria@wlodarczyk.pl

Tel. 512-311-888

Autor: Szymon Filip