Przejdź do treści

CZY PIES JEST RZECZĄ?

Na tak postawione pytanie każdy rozsądny człowiek odpowie, że nie. Czy jest to jednak tak oczywiste od strony prawnej? W celu odpowiedzi na to pytanie należy sięgnąć do przepisów. W art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt czytamy:

W sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy.

Czy zatem ustawodawca podchodzi do spraw związanych ze zwierzętami w tak mało odpowiedzialny sposób i zrównuje je z rzeczami? Na szczęście nie 😊

Wystarczy zerknąć do art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, gdzie możemy przeczytać, że: 

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Czemu zatem służy odesłanie do przepisów dotyczących rzeczy w sprawach nieuregulowanych? Okazuje się, że takie rozwiązanie ułatwia dochodzenie roszczeń związanych ze zwierzętami, w szczególności w przypadku ich zakupu od hodowców. Taka sytuacja miała miejsce w sprawie prowadzonej w ostatnim czasie przez Kancelarię.

Do Kancelarii zgłosili się Klienci, którzy zakupili rasowego psa z rodowodem od hodowcy. Niestety, u psa po kilku miesiącach od zakupu pojawiły się poważne problemy zdrowotne. Pomimo podjętych prób leczenia, zajmujący się psem specjaliści zgodnie stwierdzili, że podłożem problemów zdrowotnych u psa jest nieuleczalna wada genetyczna. W związku z powyższym, w celu złagodzenia cierpień zwierzęcia, zgodnie z rekomendacją weterynarzy podjęta została decyzja o eutanazji.

Po analizie sprawy, Klienci zdecydowali się zgodnie z rekomendacją Kancelarii na odstąpienie od umowy z hodowcą oraz żądanie zapłaty na ich rzecz kosztów zakupu psa oraz kosztów leczenia. Podstawą prawną żądania były odpowiednio stosowane przepisy o rękojmi za wadę sprzedanej rzeczy.

W wyniku wystosowanego z Kancelarii pisma oraz prowadzonych następnie negocjacji, ostatecznie udało się zakończyć sprawę korzystną dla Klientów ugodą. Hodowca zwrócił na rzecz Klientów całość kwoty zapłaconej za psa oraz część kosztów leczenia związanych z diagnostyką i leczeniem.

Podsumowując, pies, jak każde inne zwierzę, oczywiście nie jest rzeczą. Warto jednak wiedzieć, że w określonych sytuacjach zastosowanie będą miały przepisy dotyczące rzeczy, aby móc skutecznie dochodzić należnych roszczeń.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Masz wątpliwości co do przysługujących Ci roszczeń? Zapraszamy do kontaktu:

E-mail: kancelaria@wlodarczyk.pl

Tel. 512-311-888

Autor: Szymon Filip