Prawo upadłościowe i naprawcze:

- reprezentowanie wierzycieli i dłużników w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, jak również w toku postępowania upadłościowego i naprawczego;
- zastępstwo w sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.