Prawo turystyczne:

- pomoc w redagowaniu warunków uczestnictwa zgodnych z przepisami o ochronie konsumentów;
- pomoc w udzielaniu odpowiedzi na reklamacje z zakresu wykonania umów oświadczenie usług turystycznych
- zastępstwo w sprawach o roszczenia wynikające z umów o świadczenie usług turystycznych, w tym również o zadośćuczynienie za zmarnowany urlop