Prawo spółek handlowych:

- pomoc w wyborze odpowiedniej formy wykonywania działalności gospodarczej,
- doradztwo przy zakładaniu spółek prawa handlowego, w tym sporządzanie nietypowych umów i statutów spółek,
- pomoc w prowadzeniu zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz redagowanie wymaganych uchwał i protokółów,
- tworzenie regulaminów działania organów spółki,
- zastępstwo w postępowaniu rejestrowym.