Prawo gospodarcze:

- pomoc w wyborze najlepszych form zabezpieczenia wierzytelności,
- sądowa egzekucja wierzytelności pieniężnych,
- doradztwo w zakresie roszczeń wekslowych,
- doradztwo w zakresie stosowania praktyk nieuczciwej konkurencji,
- zastępstwo prawne w sporach sądowych.