Prawo autorskie:

- udzielanie porad prawnych i opracowywanie opinii prawnych z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym również dotyczących zgodnego z prawem korzystania z utworów oraz eksploatowania utworów w internecie;
- redagowanie umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich i umów licencyjnych;
- prowadzenie postępowań sądowych dotyczących zaniechania naruszeń praw autorskich